Stručný úvod do digitalizace státní správy

Příspěvek je koncipován tak, aby poskytl základní informace o „digitální ústavě“, nikoliv informace o její aplikaci a realizaci. Přibližuje její základní myšlenku, ale i práva a povinnosti z ní plynoucí.

Za „digitální ústavu“ se označuje zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby, který byl přijat v roce 2019. Jeho cílem je zakotvit právo občanů na digitální komunikaci se státem a usnadnit jim přístup k veřejným službám. Vláda České republiky plánuje do roku 2025 digitalizovat všechny veřejné služby a digitální ústava je klíčovým prvkem tohoto plánu. K tomu také MV ČR připravilo Příručku‌ ‌plánování‌ ‌digitalizace‌ ‌služeb‌ ‌veřejné‌ ‌správy‌ ‌ČR‌.

 

Hlavní myšlenka

Hlavní myšlenkou „digitální ústavy“ je úprava práva fyzických a právnických osob na poskytnutí digitálních služeb orgány veřejné moci při výkonu jejich působnosti, právo fyzických a právnických osob činit digitální úkony, povinnost orgánů veřejné moci (Rejstřík orgán