Konsolidační balíček a další změny v daňové oblasti od roku 2024

Tzv. vládní konsolidační balíček, který přináší spoustu změn zejména v daňové oblasti, má zelenou, prezident zákon dne 22. listopadu podepsal. V našem článku vám přinášíme přehled změn, jejichž primárním cílem je snížení schodku státního rozpočtu. Většina změn je platná od 1. ledna 2024.

 

DPH

 

Změny sazeb

Dochází ke sloučení stávajících dvou snížených sazeb DPH ve výši 10 a 15 %, které nahradí jedna nová snížená sazba ve výši 12 %. Nová sazba DPH se bude aplikovat například na potraviny, ubytovací a stravovací služby, teplo či vodné a stočné.

Základní sazba DPH ve výši 21 % zůstává, nicméně některá plnění, která v současné době podléhají snížené sazbě DPH, budou nově podléhat základní sazbě DPH. Jedná se např. o kadeřnické služby, nápoje vč. točeného piva, úklidové práce v domácnosti, přepravu, skladování komunálního odpadu či služby autorů a výkonných umělců.

 

Omezení odpočtu u osobních automobilů

Novelou dochází k omezení odpočtu DPH u osobních automobilů na částku DPH ve výši 420 tis. Kč, tato hranice odpovídá výši DPH při pořizovací ceně automobilu v částce 2 mil. Kč.

 

Oznamovací povinnost pro poskytovatele platebních služeb

Ač tato novelizace zákona o DPH není součástí konsolidačního balíčku, považujeme za důležité na ni též upozornit, vzhledem k plánované účinnosti od 1. ledna 2024. Jedná se o sněmovní tisk č. 385, který byl doručen Senátu k projednání dne 6. 11. 2023. Ukládá novou oznamovací povinnost poskytovatelům platebních služeb – ti budou muset uchovávat a poskytovat správci daně údaje týkající se příchozích, příp. odchozích plateb a příjemců, resp. příkazců těchto plateb. Takto získaná data budou předávána do Centrálního elektronického systému platebních informací (tzv. CESOP). Tento systém bude schopen agregovat pro jednotlivé příjemce všechny platební informace týkající se DPH a umožní získat úplnější přehled o platbách, které v Evropské unii příjemci plateb (tj. podniky) obdrželi od plátců (tj. spotřebitelů nakupujících online).

 

Daň z příj