Nový zákon o účetnictví: Účetní jednotky a rámce účetnictví

Návrh nového zákona o účetnictví přináší řadu změn v oblasti vymezení účetních jednotek i okruhu subjektů, které budou, případně nebudou, účetními jednotkami.

 

Změny ve vymezení účetních jednotek podle návrhu nového zákona o účetnictví

Návrh nového zákona o účetnictví přináší řadu změn v oblasti vymezení účetních jednotek. Tyto změny lze shrnout do následujících bodů:

 

Taxativní výčet účetních jednotek

Nový zákon o účetnictví obsahuje taxativní výčet účetních jednotek. To znamená, že účetní jednotkou může být pouze subjekt, který je výslovně uveden v tomto výčtu.

 

Odstranění duplicitních ustanovení o účetních jednotkác