Sdílená ekonomika z daňového hlediska

Sdílená ekonomika má řadu podob. Obecně se dá říci, že se jedná o ekonomický trend 21. století, kdy vlastníci předmětů, které využívají pouze příležitostně, poskytnou danou věc k užívání i těm, kterým se nevyplatí daný předmět koupit, nebo si jej nemohou finančně dovolit, a rozmělnit tak i své vlastní náklady spojené s vlastnictvím daného předmětu (či případně dosáhnout i zisku). Významnost sdílené ekonomiky v poslední době neustále narůstá, a to mimo jiné díky soustavnému rozvoji a rozšiřujícímu se využití digitálních technologií, internetu a mobilních platforem. Její nástup v posledních letech jde ruku v ruce s trendy cirkulární ekonomiky, udržitelnosti, všeobecně rostoucích nákladů, a v neposlední řadě též ekologie.

V praxi se sdílená ekonomika vyskytuje v řadě různých oblastí, např. v cestování, finančních službách, ve streamovacích či cloudových službách, vzdělávání, dopravě, pohostinství, pěstitelství či dalších.

 

Daňové kontroly subjektů sdílené ekonomiky

Finanční správa ve svých zprávách[1] uvádí, že nejčastěji probíhají kontroly s cílem prověřit řádné plnění daňových povinností u subjektů poskytujících ubytovací služby přes ubytovací platformy, jako jsou například Airbnb či Booking. Do sdílené ekonomiky nicméně spadají i další známé platformy zaměřující se též na dopravní služby, jako je například Uber. V tomto článku se proto zaměříme na tyto dva zmíněné segmenty trhu a jejich problematické oblasti z daňového hlediska.

Počet daňových kontrol u subjektů ze zmíněných segmentů v roce 2023 vzrostl, a to především proto, že byla zavedena nová oznamovací povinnost provozovatelů těchto platforem o oznamovaných činnostech vykonávaných oznamovanými prodejci prostřednictvím platforem, která vešla v účinnost 1. ledna 2023. Jedná se o novelizaci zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní[2] provedenou na základě tzv. Směrnice DAC 7. Finanční správa má tudíž díky tomuto nástroji k dispozici veškeré (a zároveň poměrně podrobné) informace o transakcích realizovaných poplatníky v této oblasti. O to jednodušeji a efektivněji pak finanční správa zajišťuje potřebnou kontrolu