Pozvání nového uživatele

Má-li společnost zakoupeno více předplatných (více licencí) na DAUČ, potom může její správce koupené licence přiřazovat dalším kolegům neboli členům této společnosti.

Správa licencí je dostupná v sekci Můj profil (pravý horní roh obrazovky). Zde v levém sloupci: Předplatné a uživatelé.

V tabulce Předplatné bez přiřazeného uživatele vyberte licenci, kterou chcete přiřadit. Přiřazení nového člena proběhne prostřednictvím pozvánky, proto klikněte na Poslat pozvánku.

Vložte e-mail, na který chcete pozvánku s licencí odeslat, a zvolte roli, kterou chcete novému členovi přiřadit:

  • Uživatel = nemá oprávnění měnit licence ostatním členům společnosti nebo nakupovat nové
  • Admin = správce společnosti s oprávněním k nákupu nebo ke změnám licencí

Nově pozvaný člen obdrží e-mail s pozvánkou a s instrukcemi, jakým způsobem ji přijmout a získat licenci.