Nový zákon o účetnictví: Oceňování

Oceňování je věnována relativně dlouhá pasáž v důvodové zprávě. Níže shrnuji, v čem se budou nejdůležitější zásady prvotního a následného ocenění lišit, a v čem naopak zůstanou shodné se stávající právní úpravou.

Jednou z nejvýznamnějších změn nového zákona o účetnictví je definování základních prvků účetní závěrky. Aktiva a dluhy jsou jedním z těchto prvků a pro jejich správné vykázání a ocenění v účetní závěrce je nezbytné stanovit okamžik jejich uznání. K okamžiku uznání se aktivum nebo dluh zanese do účetního systému a ocení.

Pro oceňování je zásadní, že se provádí buď jako prvotní, nebo jako následné. Prvotní ocenění se provádí k okamžiku uznání aktiva nebo dluhu a následně potom kdykoli později, povinně však vždy k okamžiku, ke kterému se sestavuje účetní závěrka.

Prvotním oceněním se rozumí určení prvotní hodnoty aktiva nebo dluhu v okamžiku jeho uznání, tedy k okamžiku, ke kterému se zanese do účetního systému.

Tato