Nový zákon o účetnictví: Konsolidovaná účetní závěrka

Konsolidovaná účetní závěrka je důležitá zejména pro potřeby vnějších uživatelů. Jedním z důvodů je i skutečnost, že Česká republika je zemí dceřiných společností, a proto je nutná větší transparentnost. Nová právní úprava se tak snaží zohlednit rovnováhu mezi zájmy vnějších uživatelů konsolidované účetní závěrky a zájmem účetních jednotek nebýt zbytečně zatěžován administrativními požadavky.

Nový zákon o účetnictví upravuje ve vztahu ke konsolidaci také další novinky. Jedná se zejména o povinnost sestavit konsolidovanou účetní závěrku, včetně výjimek z této povinnosti a vymezení okamžiků, k nimž se sestavuje, metody konsolidace, jakož i určení množiny entit, které budou součástí konsolidačního celku. Nový zákon o účetnictví obecně vymezuje také povinnost sestavit mezitímní konsolidovanou účetní závěrku.

Podrobněji bude úprava konsolidace, podobně jako doposud, upravena prováděcím právním předpisem.

Prováděcí předpis se však