Nový zákon o účetnictví: Zveřejňování vykazovaných informací

Návrh novely zákona o účetnictví zachovává povinnost zveřejňovat účetní závěrku a případně další dokumenty ve veřejném rejstříku. V návaznosti na změnu koncepce účetního výkaznictví a s ohledem na naplnění jeho cíle, kterým je poskytování relevantních informací vnějším uživatelům, dochází k úpravě konstrukce této povinnosti.

 

Nová „obecná“ povinnost

Nový zákon o účetnictví ukládá účetním jednotkám a mateřským entitám „novou“ povinnost zajistit zveřejnění vykazovaných informací. Jedná se o legislativní novinku, která je konstruována jako obecná povinnost zahrnující dílčí povinnosti specifikované v jednotlivých ustanov