Kde najdu předchozí verze předpisů?

Má-li předpis více časových znění, můžete mezi nimi přepínat pomocí funkce Změnit – pod názvem daného předpisu.

Poznámka: Tato funkcionalita je dostupná v závislosti na zakoupené licenci.