Nezákonný úkon a prodloužení lhůty pro stanovení daně

Vydáno: 1 minuta čtení

Ústavní soud tedy uzavírá, že první platební výměr, k jehož oznámení došlo 26. 11. 2016, i přesto, že vydán být neměl a byl později správními soudy označen za nezákonný a v důsledku toho změněn, měl vliv na běh lhůty pro stanovení daně, kterou prodloužil o jeden rok.

Nezákonný úkon a prodloužení lhůty pro stanovení daně

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád