Smysl a účel procesních lhůt

Vydáno: 1 minuta čtení

Procesní povaha lhůt a priori předpokládá aktivitu daňového subjektu. Proto stanovení jejího počátku dle § 33 odst. 2 daňového řádu , resp. jejího zachování do následujícího pracovního dne ve smyslu § 33 odst. 4 daňového řádu , je logické, legitimní a chrání oprávněné zájmy subjektů. Lhůta pro stanovení daně, jakožto lhůta prekluzivní, naproti tomu toliko představuje časově ohraničený úsek, po který lze upravovat daňovou povinnost daňového subjektu.

Smysl a účel procesních lhůt

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád