Osvobození příjmů z prodeje nemovitostí

Vydáno: 7 minut čtení

Přestože zákon č. 386/2020 Sb. , který zcela podstatným způsobem změnil způsob osvobození příjmů z prodeje nemovitostí, byl zveřejněn ve Sbírce zákonů již v září roku 2020, mnoho poplatníků se začíná zajímat o danou problematiku až nyní, v souvislosti se zpracováním přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2021. Úvodem je nutno konstatovat, že klíčovým datem důležitým pro posouzení situace je 1. 1. 2021. Podle čl. IV bodu 2 přechodných ustanovení k zákonu č. 386/2020 Sb. totiž platí, že došlo-li k nabytí nemovité věci před 1. 1. 2021, na příjem z pozbytí této nemovité věci podle § 4 odst. 1 písm. b) zákona č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů (dále jen ZDP ), se použije osvobození podle textu zákona platného před tímto datem. Nejdůležitější tedy je, kdy k nabytí nemovité věci došlo.

Osvobození příjmů z prodeje nemovitostí
Ing.
Karel
Raiser
 
K nabytí nemovité věci došlo nejpozději 31. 12. 2020
V tomto případě bude při prodeji nemovitosti použita původní právní úprava, a to i v případě, kdy k prodeji dojde po 1. 1. 2021. To znamená, že od daně se osvobozuje:
příjem z prodeje rodinného domu nebo bytu a souvisejícího pozemku, pokud v něm prodávající měl bydliště nejméně po dobu 2 let bezprostředně před prodejem,
příjem z prodeje rodinného domu nebo bytu a so