Vědomá účast na podvodu a zajišťovací příkaz

Vydáno: 1 minuta čtení

Nejvyšší správní soud má za to, že všechny tyto indicie (zejména iracionální chování žalobkyně při realizaci těchto obchodů, personální propojenost žalobkyně s ostatními články v řetězci prostřednictvím společnosti REYNA s. r. o. a nesoučinnost žalobkyně se správcem daně, jež nasvědčuje její snaze podvod zakrýt) ve vzájemné souvislosti vedou k závěru, že žalobkyně o své účasti v podvodném řetězci věděla. Tato okolnost proto významně přispívá nejen k přiměřené pravděpodobnosti budoucího vyměření daně, ale i k obavě, že daň bude v době její vymahatelnosti nedobytná. Nelze totiž dost dobře očekávat, že žalobkyně, která se vědomě účastní podvodu na DPH a při daňové kontrole nespolupracuje, vyměřenou daň dobrovolně uhradí.

Vědomá účast na podvodu a zajišťovací příkaz

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád