Nediskriminační důkazní standard

Vydáno: 2 minuty čtení

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 6. 9. 2019, sp. zn. 9 Afs 103/2018 , www.nssoud.cz

Nediskriminační důkazní standard
JUDr. Ing.
Ondřej
Lichnovský,
Daňové spory,