Důkazně nedoložené nestandardnosti

Vydáno: 1 minuta čtení

Městský soud tak na několika místech rozsudku kupříkladu zmiňuje, že považuje za značně nestandardní, aby došlo ke schůzce mezi zástupci stěžovatele se zástupci společnosti IMPETRO v neutrálním prostředí restaurace, namísto v sídle společnosti. Z odůvodnění rozsudku však není vůbec patrné, z čeho soud dovozuje, že právě takový postup je v obchodním styku standardní. Pokud se pak jedná o zde zmíněné setkávání se zástupci společnosti IMPETRO, soud klade stěžovateli k tíži, že netrval na schůzce přímo se statutárním orgánem společnosti, aniž by se zabýval právě tím, zda je takový postup jakkoliv neobvyklý. Totéž pak platí ohledně výtky soudu, že většinová komunikace mezi stěžovatelem a jeho obchodním partnerem probíhala elektronicky.

Důkazně nedoložené nestandardnosti

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád