Význam závěrů Koordinačního výboru

Vydáno: 1 minuta čtení

Lze tedy předně uzavřít, že samotná skutečnost, že zápis z koordinačního výboru obsahuje citované závěry, ještě neznamená, že by z nich měl žalovaný (či krajský soud) v dané věci vycházet, resp. že by stěžovatelka citovanou část zápisu mohla považovat za popis ustálené správní praxe, kterou mohla svým postupem následovat.

Význam závěrů Koordinačního výboru

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád