Dotaz k § 9 zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů

Vydáno: 4 minuty čtení

Dotaz Rezerva na pěstební činnost se vytváří ve výši předpokládaných nákladů potřebných na vypěstování nového lesního porostu. Výši této rezervy si účetní jednotka stanoví tak, že vytvoří rozpočet pěstebních prací na činnosti vyjmenované v příloze zákona č. 593/1992 Sb. Znění § 9 výše uvedeného zákona neuvádí žádné jiné podrobnosti týkající se tvorby a čerpání rezerv na pěstební činnost. Kvůli rozsahu kůrovcové kalamitní těžby je nutné vytvářet rezervy ve významných částkách a na delší časová období. Vzhledem k aktuálnímu a předpokládanému vývoji inflace zcela určitě vznikne situace, kdy rozpočet nákladů na pěstební činnost a dle něj vytvořená rezerva bude naprosto nedostačující. Je v souladu se zákonem vytvořenou rezervu v průběhu jejího čerpání aktualizovat, tedy zvýšit? Lze případně postupovat tak, že se rezerva zruší a vytvoří se nová podle aktuálního rozpočtu nákladů? Je možné rozložit riziko a finanční prostředky ve výši vytvořené rezervy uložit na více bankovních účtů? Mohou být finanční prostředky k více rezervám uloženy na jednom bankovním účtě?

Dotaz k § 9 zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů
Bc.
Stanislav
Suchan
Odpověď
Tvorbu a čerpání zákonných rezerv, které lze uznat jako výdaje (náklad