Provozovna a poskytování lidských zdrojů dceřinou společností

Vydáno: 5 minut čtení

Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 7. 4. 2022 ve věci C-333/20 Berlin Chemie A. Menarini

Provozovna a poskytování lidských zdrojů dceřinou společností
Ing.
Jan
Rambousek,
LL.M.,
daňový poradce
K předpisům:

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty