Daňové řízení (exekuce přikázáním pohledávky z účtu poskytovatele platebních služeb)

Vydáno: 3 minuty čtení

Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 9. 2. 2022, čj. 5 Afs 259/2019-26

 

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád