Metodické doporučení pro zřizovatele k odměňování ředitelů

Vydáno: 12 minut čtení

V dubnu letošního roku vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Metodické doporučení pro zřizovatele k odměňování ředitelů. Účelem tohoto doporučení je pomoci především menším zřizovatelům nastavit pravidla pro hodnocení práce ředitelů a jejich odměňování. V praxi se totiž ukázalo, že nastavit pravidla pro odměňování vedoucích pracovníků, kteří jsou odměňovaní platem, není vůbec jednoduché. Jak základní plat, tak odměny jsou často stanovovány velmi rozdílně i u stejně velkých škol a v některých případech se může odměňování stát zdrojem nejistot, či dokonce napětí a konfliktů nejen mezi zřizovatelem a ředitelem školy, ale i mezi řediteli samotnými.

Metodické doporučení pro zřizovatele k odměňování ředitelů
JUDr.
Eva
Janečková
 
Rozdíl mezi mzdou a platem
Stanovení platu vedoucího pracovníka není jednoduchou záležitostí. Plat je vázán mnohem větším počtem pravidel než mzda, kde se uplatňuje výrazně větší smluvní volnost.
Zatímco k výpočtu platu je potřeba zohlednit platové tabulky, výše mzdy může být v tomto ohledu o poznání variabilnější, neboť je určena pouze její minimální hranice, respektive takzvaná nejnižší zaručená úroveň. Mzda zná jen spodní hranici v podobě minimální mzdy a nejnižší úrovně zaručené mzdy, která se odvíjí od skutečně vykonávaných prací. Práce jsou rozděleny do osmi skupin podle namáhavosti a složitosti práce. Zaměstnavatel samozřejmě musí dodržet pravidla rovného odměňování a zákaz diskriminace uvedený v § 16 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“), který říká, že zaměstnavatelé jsou povinni zajišťovat rovné zacházení se všemi zaměstnanci, pokud jde o jejich pracovní podmínky, odměňování za práci a o poskytování jiných peněžitých p