Pocitově neuspokojený navrhovatel

Vydáno: 1 minuta čtení

V projednávané věci stěžovatelka oznámila, že se necítí být novým rozhodnutím žalovaného uspokojena. Městský soud tedy správně nepokračoval v postupu podle § 62 s. ř. s. a správně řízení nezastavil. Nesprávně však považoval nové rozhodnutí žalovaného za pravomocné. Jak již bylo vysvětleno shora, právní moci by nové rozhodnutí nabylo až právní mocí usnesení o zastavení řízení. Protože nebyly splněny podmínky ani pro zastavení řízení podle § 62 s. ř. s., ani pro odmítnutí návrhu kvůli novému rozhodnutí žalovaného vydanému podle § 124 daňového řádu, neboť to nenabylo právní moci a nemělo žádné právní účinky, měl městský soud pokračovat v meritorním projednání žaloby.

K předpisům: