DPH u pomoci pro Ukrajinu

Vydáno: 12 minut čtení

V následujícím textu jsou nejprve vysvětleny podmínky, za nichž se uplatní osvobození od daně při dodání zboží humanitární nebo dobročinné organizaci. V další části textu jsou vysvětleny podmínky, za nichž není poskytnutí finančního daru předmětem DPH a v závěrečné části jsou uvedena obecná pravidla, z nichž vyplývá, za jakých podmínek je bezúplatné poskytnutí zboží či služby předmětem DPH.

DPH u pomoci pro Ukrajinu
Ing.
Václav
Benda
 
Úvod
V souvislosti se situací na Ukrajině zveřejnilo GFŘ v březnu 2022 na webových stránkách finanční správy (viz Daňové úlevy v oblasti daně z přidané hodnoty v souvislosti se situací na Ukrajině | Novinky 2022 | Novinky | Finanční správa | Finanční správa (financnisprava.cz) informaci k uplatňování DPH při poskytování materiální a finanční pomoci Ukrajině (dále jen „informace GFŘ“). Podle této informace se může podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), jednat o tyto základní způsoby pomoci:
prodej zboží plátcem v tuzemsku humanitární nebo dobročinné organizaci, která jej v rámci odešle na Ukrajinu,
poskytnutí finančních darů,
poskytnutí hmotných darů.
 
Osvobození od daně při dodání zboží humanitární nebo dobročinné organizaci
Plnění, u kterých

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty