Odpočty u bytových jednotek

Vydáno: 2 minuty čtení

Skutečnost, že nájemce nemovitosti je plátce, je však pouze první podmínkou pro uplatnění nároku na odpočet; druhou podmínkou je to, že předmět nájmu používá plátce - nájemce ke své ekonomické činnosti. Obě tyto podmínky musejí být splněny současně, jak vyplývá ze znění § 56a odst. 3 zákona o DPH . Nestačí jen uzavřít nájemní smlouvu s právnickou osobou a uvést do ní, že nebytové prostory (přestože se jednalo o byt) bude nájemce využívat „k účelu provozu firmy“; v návaznosti na shora shrnutá zjištění a z nich pramenící důvodné pochybnosti správce daně bylo nezbytné, aby stěžovatel prokázal faktické užívání bytu k soustavné ekonomické činnosti nájemce.

 

Získejte na 10 dní ZDARMA
přístup ke kompletnímu obsahu DAUČ v rozsahu verze Master!

Chci přístup ZDARMA

 

Odpočty u bytových jednotek
JUDr. Ing.
Ondřej
Lichnovský,
Specialis s.r.o., advokátní kancelář
K předpisům:
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 8. 12. 2021, sp. zn. 6 Afs 197/2020, www.nssoud.cz
Mnoho plátců stále žije v domnění, že z koupě či výstavby bytů mohou čerpat odpočty. Ano, možné to je, ale za splnění velice přísných podmínek. Tou, na které množství z nich zkolabuje, je prokázání, že byt bude používán pro ekonomickou činnost.
Jak přitom ukazuje komentovaný rozsudek, tak tato podmínka nemusí být splněna ani v případě, kdy je nájemce plátcem DPH, přičemž nájem je fakturován s DPH. Obdobně to přitom platí i pro nákup či výstavbu. Daňový subjekt je při uplatňování odpočtu povinen prokázat, že byt bude schopen používat pro ekonomickou činnost, z které bude odvádět DPH. Jinými slovy bude-li již v době koupě či výstavby vědět, že tomu tak nebude (např. bude mít již domluveného nájemníka neplátce), nemá nárok na odpočet.
Zdroj: Odborný portál DAUC.cz, 2022.

 

 

Získejte na 10 dní ZDARMA
přístup ke kompletnímu obsahu DAUČ Master!

• Přístup ke všem článkům s příklady
• Sekce Expertní odpovědi v plném znění
• Předpisy včetně porovnávání časových znění
• Komentáře, důvodové zprávy, judikatura
• Užitečné funkcionality pro urychlení vaší práce

 

Chci přístup ZDARMA