Lhůta pro podání žádosti o prominutí penále

Vydáno: 2 minuty čtení

Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 7. 2022, čj. 6 Afs 183/2021-41

Lhůta pro podání žádosti o prominutí penále
JUDr.
Milan
Podhrázký,

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád