Zveřejňování písemností na úřední desce

Vydáno: 11 minut čtení

Obce zveřejňují na úřední desce dokumenty ve velkém rozsahu. Prakticky každý z těchto dokumentů obsahuje informace, které jsou osobními údaji ve smyslu čl. 4 odst. 1 Obecného nařízení (GDPR )1). Jedná se proto o zpracování osobních údajů, za něž odpovídá obec, která takové zveřejnění provede. Je-li správcem osobních údajů, musí plnit všechny povinnosti, které jí vyplývají z Obecného nařízení (GDPR ). Aby obec mohla posoudit, na jakém základě (jaký zákonný důvod) jsou dokumenty, a tedy i osobní údaje zveřejňovány, musí především rozlišit, zda se jedná o povinné zveřejňování nebo zveřejňování dobrovolné v rámci snahy o co největší transparentnost. A také zda se jedná o zveřejnění vlastních, nebo cizích dokumentů.

Zveřejňování písemností na úřední desce
JUDr.
Eva
Janečková
 
Povinné zveřejňování vlastních dokumentů
Jednou ze situací, kdy obec povinně zveřejňuje vlastní dokumenty, je případ, kdy právní předpis obsahuje konkrétní požadavek na zveřejnění dokumentu. Takový právní předpis může obsahovat také způsob zveřejnění a způsob ochrany osobních údajů při tomto zveřejnění. Jedná se pak o právní úpravu, která je zvláštní vůči Obecnému nařízení (GDPR) a obec postupuje podle toho zvláštního předpisu. Příkladem může být ustanovení § 8 odst. 2 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů2).
Právní předpis, a to je obvyklejší, může obsahovat požadavek na zveřejnění informace, ani&