Velký počet provozoven na jedné adrese jako podezřelá okolnost

Vydáno: 1 minuta čtení

Jak již uvedl krajský soud, umístění provozoven na stejné adrese není nijak podezřelou okolností s přihlédnutím ke skutečnosti, že se jedná o prostor velkoobchodní tržnice SAPA, kde v rozhodném období sídlilo 178 právnických osob a 936 provozoven a všichni tři dodavatelé stěžovatele vykazovali pro účely EET jako předmět činnosti právě velko- a maloobchod. Totéž platí v kontextu projednávaného případu pro skutečnost, že jednatelé předmětných společností byly různé osoby cizí národnosti. Vzhledem k charakteru prodejního místa a zboží nepokládá zdejší soud ve shodě s krajským soudem samo o sobě za problematické ani obchodování především prostřednictvím plateb v hotovosti (a to bez ohledu na jejich objem). Tato okolnost nemusí nutně implikovat podvodné jednání, ale může být zcela běžnou součástí zaběhnuté praxe při nákupu textilního zboží, který probíhá v prostředí velkoobchodní tržnice.

 

Získejte na 10 dní ZDARMA
přístup ke kompletnímu obsahu DAUČ v rozsahu verze Master!

Chci přístup ZDARMA

 

Velký počet provozoven na jedné adrese jako podezřelá okolnost
JUDr. Ing.
Ondřej
Lichnovský,
Specialis s.r.o., advokátní kancelář
K předpisům:
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 3. 2022. sp. zn. 7 Afs 117/2020, www.nssoud.cz
Velký počet subjektů na jedné adrese bývá velmi často indicií, že tyto subjekty nemusí mít své daňové povinnosti v pořádku. Toto pravidlo ale nelze absolutizovat. Mohou být místa, kde takovýto stav bude zcela logický, a tudíž o podvodu nevypovídající. Komentovaný rozsudek věnující se tržnici SAPA je toho důkazem.