Lhůta pro podání kontrolního hlášení

Vydáno: 2 minuty čtení

Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 8. 2022, čj. 6 Afs 150/2021-55