Novinky na portálu MOJE daně

Vydáno: 19 minut čtení

Portál MOJE daně, který je dostupný na adrese www.mojedane.cz, byl spuštěn v průběhu roku 2021 v rámci projektu MOJE daně. Zkratka MOJE je tvořena slovy MOderní a JEdnoduché. Někdy je portál MOJE daně nazýván také jako „Online finanční úřad“. Cílem portálu MOJE daně je přinést zjednodušení, zrychlení a vyšší komfort elektronické komunikace daňových subjektů s finančními úřady. V tomto článku si shrneme základní funkcionality portálu MOJE daně a pak novinky ve vztahu k dani z nemovitých věcí, kterých je pro rok 2023 docela dost.

 

Novinky na portálu MOJE daně
Ing.
Jan
Koreček
 
Daňová informační schránka plus
Úvodem si dovolím uvést pár základních informací pro uživatele, kteří nemají s portálem MOJE daně ještě zkušenosti. Předně je třeba zdůraznit, že portál MOJE daně poskytuje více komfortu přihlášeným (autentizovaným) uživatelům než uživatelům anonymním (neautentizovaným). Uživatel, který se přihlásí do Online finančního úřadu a aktivuje si daňovou informační schránku plus (dále jen „DIS+“), získá více funkcí portálu MOJE daně než uživatel anonymní či uživatel bez zřízené DIS+. Uživatel přihlášený do DIS+ může přímo z DIS+ činit podání vůči správci daně, aniž by musel znovu ověřovat svoji identitu, získá náhled do osobního daňového účtu, do daňového spisu, ve formulářích se mu předvyplňují osobní údaje a další. Většinu funkcionalit DIS+ si podrobněji rozebereme níže.
Pro úplnost je třeba uvést, že DIS+ je upravena zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“) v § 69 a následujících. Přístup do DIS+ je dle daňového řádu možný prostřednictvím přihlášení s využitím přístupu se zaručenou identitou, přihlášení s ověřenou identitou způsobem, kterým se lze přihlásit do datové schránky, nebo pomocí přístupových údajů přidělených orgány Finanční správy České republiky.
Mezi přístupy se zaručenou identitou patří občanský průkaz s aktivovaným kontaktním elektronickým čipem vydaný po 1. 7. 2018, NIA ID (státem zdarma poskytovaný identifikační prostředek založený na kombinaci jména, hesla a SMS kódu), Mobilní klíč eGovernmentu a další identifikační prostředky vydávané soukromoprávními subjekty, jako jsou bankovní identita, MojeID a čipová karta Starcos.1) Uživatel se