Otázky a odpovědi: Odmítnutí insolvenčního návrhu dlužníka soudem - odpis pohledávky do nákladů z hlediska daně z příjmů

Vydáno: 3 minuty čtení

V roce 2011 jsme obdrželi od dlužníka informaci o jeho vstupu do likvidace. Na základě toho jsme k rukám dlužníka zaslali ve lhůtě přihlášku pohledávky do likvidace ve výši přesahující 200 000 Kč (konkrétně 702 000 Kč). Dne 2. 10. 2012 příslušný soud odmítl insolvenční návrh dlužníka. Toto jsme nepostřehli a nadále jsme pohledávku evidovali na účtu 311. V současnosti jsme v agendě rejstříkového soudu zjistili shora uvedené skutečnosti o odmítnutí insolvenčního návrhu. Jsme v letošním roce oprávněni odepsat pohledávku do daňově uznatelných nákladů zápisem 546/311?

Otázky a odpovědi: Odmítnutí insolvenčního návrhu dlužníka soudem – odpis pohledávky do nákladů z hlediska daně z příjmů
Ing.
Drahomíra
Mar