Vázanost soudu skutkovým a právním stavem

Vydáno: 2 minuty čtení

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 6. 2018, sp. zn. 2 Afs 402/2017 , www.nssoud.cz

Vázanost soudu skutkovým a právním stavem
JUDr. Ing.

Související dokumenty

Zákony

150/2002 Sb., soudní řád správní