Standardnost obchodu

Vydáno: 3 minuty čtení

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 1. 2018, sp. zn. 5 Afs 60/2017 , www.nssoud.cz

Standardnost obchodu
JUDr. Ing.
Ondřej
Lichnovský,

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád