Odpovědnost za vedení řízení

Vydáno: 2 minuty čtení

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 5. 2018, sp. zn. 1 Afs 435/2017 , www.nssoud.cz

Odpovědnost za vedení řízení
JUDr. Ing.
Ondřej

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád