Výzkum a vývoj ve správě daní

Vydáno: 3 minuty čtení

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 6. 2018, sp. zn. 5 Afs 209/2017 , www.nssoud.cz

Výzkum a vývoj ve správě daní
JUDr. Ing.
Ondřej
Lichnovský,
Daňové spory, a. s.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů