Pokuta za opožděné tvrzení daně

Vydáno: 2 minuty čtení

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 6. 2018, sp. zn. 10 Afs 227/2016 , www.nssoud.cz

Pokuta za opožděné tvrzení daně
JUDr. Ing.
Ondřej
Lichnovský,

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád