Otázky a odpovědi: Obecně prospěšné společnosti - povinnost auditu

Vydáno: 4 minuty čtení

Povinnost auditu účetních jednotek je upravena v § 21 zákona o účetnictví . Od 1. 1. 2016 tudíž i pro nevýdělečné organizace, pokud za dvě po sobě jdoucí účetní období překročí dvě z následujících kritérií: 1. Aktiva vyšší než 40 mil. Kč. 2. Roční úhrn čistého obratu vyšší než 80 mil. Kč. 3. Průměrný počet zaměstnanců vyšší než 50. Obecně prospěšné společnosti měly v zákoně č. 248/1995 Sb. , o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, v § 19 odst. 2 stanoveny další podmínky pro povinný audit a sice: a) Pokud jsou příjemcem dotací nebo jiných příjmů ze státního rozpočtu, z rozpočtu obce, případně z rozpočtu jiného územního orgánu nebo od státního fondu, jejichž celkový objem přesáhne v roce, za nějž je účetní závěrka sestavována, 1 000 000 Kč. b) Pokud výše čistého obratu překročila 10 000 000 Kč. Vzhledem k tomu, že zákon č. 248/1995 Sb. byl zrušen a od 1. 1. 2014 nabyl účinnosti nový občanský zákoník , který upravuje podmínky auditu pro ústavy v § 415, odst. 2 , mám dotaz, zda na obecně prospěšné společnosti se vztahuje povinnost auditu dle zrušeného zákona 248/1995 Sb. nebo dle nového občanského zákoníku ?

Otázky a odpovědi: Obecně prospěšné společnosti – povinnost auditu
Ing.
Jan
Bytel
Odpověď