Otázky a odpovědi: Vyloučení dvojího zdanění příjmů ze zahraničí (Polsko)

Vydáno: 9 minut čtení

Můj manžel je polským státním příslušníkem a od roku 2015 trvale bydlí se mnou a s našimi dvěma dětmi tady v České republice. Dům, který vlastnil po rodičích v Polsku, již prodal. Stálé zaměstnání má však nadále u polského zaměstnavatele v Polsku, kam každý pracovní den dojíždí přes hranice. V bance v Polsku má taky založen osobní bankovní účet, na který mu zaměstnavatel poukazuje jeho mzdu. Odměny ze zaměstnání a úroky z úspor má vždy zdaněné v Polsku, stejně jako dividendy, které pobírá jako akcionář jedné z polských společností. Zajímalo by mě, zda je můj muž povinen podávat daňové přiznání v České republice, i když všechny jeho příjmy pocházejí z Polska a jsou tam tedy i zdaňovány. Mezi Českou republikou a Polskem přeci existuje smlouva o zamezení dvojího zdanění, tak se domnívám, že v České republice již žádné daně platit nemusí, a tudíž nemá ani povinnost tady podávat své daňové přiznání.

Otázky a odpovědi: Vyloučení dvojího zdanění příjmů ze zahraničí (Polsko)
Ing.
Václav
Zíka
Odpověď
Daný případ svým charakterem zcela jednoznačně spadá do oblasti mezinárodních daňových vztahů, a proto je třeba si uvědomit, jak je správně naznačeno v zadání případu, že při jeho řešení nelze opomenout fakt, že se ve vzájemných daňových vztazích mezi Českou republikou a Polskou republikou uplatňuje smlouva o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu, která je v České republice publikována ve Sbírce mezinárodních smluv č. 102/2012. Tato mezinárodní daňová smlouva je tzv. smlouvou komplexní, která tak upravuje zdaňování a vyloučení mezinárodního dvojího zdanění všech možných druhů příjmů, avšak poněkud jiným způsobem, než se tazatelka domnívá.