Václav Zíka

 • Článek
Mám ještě druhý dotaz, a to ohledně zdanění příjmů ze zahraničí, konkrétně ze Švýcarska. Můj klient, opět fyzická osoba, pracuje jako IT, a to tedy pro firmu sídlící v Curychu. Jeho činnost spočívá v tom, že pro ně ověřuje a testuje počítačové programy, přičemž pracuje v České republice a pro švýcarskou firmu vystavuje pravidelně faktury. Jak se má postupovat v případě daně z příjmů v této situaci?
Vydáno: 03. 09. 2019
 • Článek
Jsem daňový poradce a mám klienta — fyzickou osobu pracující na území Rakouské republiky. Tato osoba zde podává daňové přiznání, avšak má rovněž příjem z pronájmu v České republice. Kde se bude zdaňovat příjem z tohoto nájmu v ČR?
Vydáno: 03. 09. 2019
 • Článek
Můj manžel je polským státním příslušníkem a od roku 2015 trvale bydlí se mnou a s našimi dvěma dětmi tady v České republice. Dům, který vlastnil po rodičích v Polsku, již prodal. Stálé zaměstnání má však nadále u polského zaměstnavatele v Polsku, kam každý pracovní den dojíždí přes hranice. V bance v Polsku má taky založen osobní bankovní účet, na který mu zaměstnavatel poukazuje jeho mzdu. Odměny ze zaměstnání a úroky z úspor má vždy zdaněné v Polsku, stejně jako dividendy, které pobírá jako akcionář jedné z polských společností. Zajímalo by mě, zda je můj muž povinen podávat daňové přiznání v České republice, i když všechny jeho příjmy pocházejí z Polska a jsou tam tedy i zdaňovány. Mezi Českou republikou a Polskem přeci existuje smlouva o zamezení dvojího zdanění, tak se domnívám, že v České republice již žádné daně platit nemusí, a tudíž nemá ani povinnost tady podávat své daňové přiznání.
Vydáno: 12. 09. 2018
 • Článek
K mezinárodnímu zdanění Ing. Václav Zíka 1. Česká akciová společnost si v září 2017 zapůjčila od britské společnosti s právní formou "Limited Liability Company" počítače, tiskárny a kopírky. Měsíčně...
Vydáno: 20. 02. 2018
 • Článek
Mnohostranná daňová úmluva Ing. Václav Zíka Dne 7.6.2017 byla v Paříži, u příležitosti ministerského setkání na úrovni Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), slavnostně podepsána Mnohostranná úmluva o...
Vydáno: 24. 08. 2017
 • Článek
Česká společnost bude ve druhém čtvrtletí roku 2017 pořádat v České republice dva koncerty, na kterých kromě českých interpretů vystoupí i čtyřčlenná hudební skupina ze Slovenska. Společnost má již uzavřen kontrakt s českou uměleckou agenturou, která tuto slovenskou kapelu na území České republiky zastupuje. Potřebovali bychom vědět, jakým způsobem bude příjem slovenské hudební skupiny v České republice zdaňován (pokud tedy vůbec) a kdo bude plátcem případné srážkové daně, resp. zajištění daně, zda je to naše, koncert pořádající společnost, anebo zastupující agentura, která pak následně slovenským umělcům vyplácí honorář.
Vydáno: 23. 02. 2017
 • Článek
Smlouva o zamezení dvojímu zdanění mezi Českou republikou a Íránem Ing. Václav Zíka Íránská islámská republika představuje druhou největší ekonomiku zemí Středního východu a v poslední době je při...
Vydáno: 01. 12. 2016
 • Článek
Jsem zaměstnancem na hlavní pracovní poměr u české společnosti. Toto zaměstnání vykonávám výlučně v České republice (ČR), kromě výjimečných krátkodobých zahraničních služebních cest. Současně jako osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) dlouhodobě poskytuji různé služby (IT, zprostředkování apod.) pro zákazníka v Maďarsku a již déle než půl roku pravidelně měsíčně fakturuji tomuto klientovi za provedené práce. Toto jsou v tuto chvíli mé jediné příjmy pobírané z titulu živnosti, neboť na jiné klienty mi nezbývá čas. Prosím o výklad smlouvy o zamezení dvojího zdanění s Maďarskem, konkrétně mi jde o to, zda mi v souladu s jejím článkem 5 vzniká povinnost v Maďarsku založit stálou provozovnu a odvádět tam daně z příjmů, které mi platí maďarský klient. Trvalý pobyt mám v ČR a žiji tu celoročně s manželkou a dvěma dětmi. Děkuji za odpověď.
Vydáno: 18. 08. 2016
 • Článek
Mezinárodní zdanění Ing. Václav Zíka Česká společnost s ručením omezeným se rozhodla dovážet software ze zahraničí a prodávat ho následně dalším zákazníkům na českém trhu. Dodavatelem předmětného softwaru je...
Vydáno: 19. 05. 2016
 • Článek
Projekt BEPS a mezinárodní smlouvy o zamezení dvojímu zdanění Ing. Václav Zíka, Ministerstvo financí, odbor Daně z příjmů, oddělení Mezinárodní zdaňování Slovo „BEPS“ označující ve zkratce anglické slovní spojení...
Vydáno: 01. 04. 2016
 • Článek
Stav mezinárodních smluv o zamezení dvojímu zdanění v České republice Ing. Václav Zíka Je všeobecně známo, že rozvoj všestranných a vzájemně výhodných hospodářských vztahů je jedním z cílů zahraniční...
Vydáno: 18. 02. 2016
 • Článek
  Mezinárodní zdanění Ing. Václav Zíka Jsem českým státním občanem a od 1.11.2013 zaměstnancem firmy se sídlem v německých Drážďanech. Tato společnost má na území ČR stálou provozovnu, ve které...
Vydáno: 25. 08. 2015