Dotazy a odpovědi: Ke správě daní

Vydáno: 13 minut čtení
Ke správě daní
JUDr.
Alena
Kouhoutková
1. Poplatník daně z příjmů fyzických osob podal v březnu 2017 daňové přiznání za rok 2016, ve kterém uplatnil daňové zvýhodnění na vyživované dítě (ř. 72 daňového přiznání) ve výši 13 404 Kč, a protože daň po uplatnění slevy podle § 35c zákona o daních z příjmů je vyčíslena ve výši 0 (ř. 74), poplatník uplatňuje daňový
bonus
ve výši 13 404 Kč (ř. 75). S ohledem na sražené zálohy na dani z příjmů ze závislé činnosti (ř. 84) ve výši (jako příklad) 100 000 Kč je na ř. 91 uveden celkový přeplatek ve výši 113 404 Kč. Souběžně s daňovým přiznáním poplatník podal žádost o vrácení přeplatku ve výši 113 404 Kč.
Finanční úřad však k podanému daňovému přiznání zahájil postup k odstranění pochybností (§ 89 daňového řádu) a po jeho uzavření vyměřil daň platebním výměrem zcela jinak. Uznal daňové zvýhodnění ve výši 13 404 Kč (ř. 72), ale daň po uplatnění slev podle § 35c zákona o daních z příjmů (ř. 74) stanovil ve výši 90 000 Kč. Po započtení zálohy ve výši 100 000 Kč (ř. 84) vychází v ř. 91 přeplatek ve výši 10 000 Kč. Poplatník s vyměřenou daní finančním úřadem nesouhlasí a podal proti rozhodnutí odvolání, které nebylo dosud vyřízeno.