Několik poznámek ke zdanění ovládaných zahraničních společností

Vydáno: 15 minut čtení

S účinností pro zdaňovací období začínající od 1. 4. 2019 byla do českého právního řádu transponována pravidla, na jejichž základě může být za splnění dalších podmínek zvýšen základ daně českých společností o základ daně z některých pasivních příjmů, kterého dosáhly jimi ovládané zahraniční společnosti. V tomto příspěvku jsou na základě analýzy těchto pravidel identifikovány některé aspekty, které mohou vést ke sporům při jejich aplikaci.

Několik poznámek ke zdanění ovládaných zahraničních společností
Ing. Mgr.
Jiří
Kappel
Poznámka redakce:
Jiří Kappel pracuje jako daňový právník v nadnárodní poradenské společnosti a současně je studentem doktorského programu Právnické fakulty Masarykovy univerzity, kde se zaměřuje na daňové právo a jeho mezinárodní a evropské aspekty. E-mail: kappel@mail.muni.cz.
 
Úvod
V souvislosti s akčním bodem 3 iniciativy BEPS Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj1) a navazující unijní směrnicí o vyhýbání se daňovým povinnostem2) byla do ustanovení § 38fa zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o daních příjmů“ nebo „zákon“) zákonem č. 80/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „novela“), transponována s účinností pro zdaňovací období začínající od 1. 4. 2019 pravidla o zdanění ovládaných zahraničních společností (dále jen „CFC pravidla“).3) Pro většinu daňových subjektů se tak CFC pravidla uplatní pro zdaňovací období 2020 a budou je tedy muset zohlednit již v rámci aktuálně připravovaných daňových přiznání.
Na základě těchto pravidel se za splnění dalších podmínek zvyšuje základ daně české ovládající společnosti o část základu daně dosaženého zahraniční ovládanou společností z tzv. zahrnovaných příjmů, a to poměrně podle podílu, kterým ovládající společnost disponuje. Samotná úprava CFC pravidel v § 38fa zák