Reklamní a propagační předměty nebo výdaje na reprezentaci?

Vydáno: 7 minut čtení

Doba Koronaviru sebou přináší mnoho problémů, ale také inovace, nové nápady. Možná místo hrnečků jako reklamního a propagačního předmětu budeme více rozdávat roušky. A jak by to bylo v takovém případě z pohledu daně z příjmů a DPH? Pojďme si zopakovat pravidla pro reklamní a propagační předměty a obchodní vzorky.

Reklamní a propagační předměty nebo výdaje na reprezentaci?
Ing.
Simona
Kropáčková
Zákon o dani z přidané hodnoty nepoužívá pojem reklamní a propagační předmět, ale používá pojem dárek v rámci ekonomické činnosti. V § 13 odst. 9 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „