Otázky a odpovědi: Pohledávky za společností v likvidaci vymazané z obchodního rejstříku

Vydáno: 2 minuty čtení

Společnost A (s. r. o.), plátce DPH, uzavřela nájemní smlouvu na pronájem nebytových prostor se společností B (s. r. o.), neplátcem DPH. Společnost B se dostala do likvidace a následně došlo k výmazu společnosti z obchodního rejstříku. Společnost B i po výmazu z obchodního rejstříku prostory fakticky užívala. Společnost A se o výmazu společnosti B z obchodního rejstříku dozvěděla až s několikaměsíčním zpožděním. Společnosti A tak zůstaly v účetnictví neuhrazené pohledávky, které vznikly z faktur vystavených, jak před datem výmazu z obchodního rejstříku, tak po datu výmazu z obchodního rejstříku. Co by nyní měla společnost A s pohledávkami udělat a jaké to bude mít daňové dopady?

Otázky a odpovědi: Pohledávky za společností v likvidaci vymazané z obchodního rejstříku

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů