Valná hromada v roce 2020, co je nového? Schválení účetní závěrky obecně.

Vydáno: 7 minut čtení

V době „Koronaviru“ musíme vyjet ze zaběhnutých kolejí a přizpůsobit se nové situaci. Mnoho firem už zpracovalo účetní závěrku a budou ji předkládat ke schválení na valné hromadě. Na valná hromadě se také rozhoduje o rozdělení zisku předešlého účetního období nebo o úhradě ztráty, výplatách podílů na zisku, výplatě dividend.

Valná hromada v roce 2020, co je nového? Schválení účetní závěrky obecně.
Ing.
Simona
Kropáčová,
Moje cesta s.r.o.
Letos může
valná hromada probíhat za jiných podmínek,
máme také zákonem prodloužený termín pro její schválení (§ 20 a 21 zákona č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu (dále jen „zákon č.