Poskytnuté zálohy a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Vydáno: 6 minut čtení

Poslední souhrnnou položkou v dlouhodobém hmotném majetku jsou „Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek“ označené „B.II.5.“ V dalším textu se na tyto položky zaměříme, podíváme se na jejich umístění v rozvaze podle kategorií účetních jednotek, na jejich vymezení, účtování i oceňování.

Poskytnuté zálohy a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
Ing.
Zdenka
Cardová
 
Poskytnuté zálohy a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek v rozvaze
V současné době nabízí naše účetní předpisy tři typy rozvah, které sestavují účetní jednotky zařazené do příslušných kategorií. Jakým způsobem je uveden v rozvahách dlouhodobý hmotný majetek a v jeho rámci
„Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek“
?
Dlouhodobý hmotný majetek
v rozvaze v plném rozsahu
(tuto rozvahu sestavují malé účetní jednotky s povinností auditu, střední a velké účetní jednotky):
html>