Oceňovací rozdíl k nabytému majetku

Vydáno: 8 minut čtení

Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) v rozvaze tvoří tři velké skupiny – majetek nehmotný, hmotný a finanční. Zajímavou položkou v dlouhodobém hmotném majetku je „Oceňovací rozdíl k nabytému majetku“. Tato položka není v praxi úplně obvyklá.

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku
Ing.
Zdenka
Cardová
V dalším textu se na tuto položku zaměříme a zároveň ji porovnáme s položkou, která je zahrnuta v dlouhodobém nehmotném majetku, touto položkou je
„Goodwill“
.
 
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku v rozvaze podle kategorií účetních jednotek
V současné době nabízí naše účetní předpisy tři typy rozvah, které sestavují účetní jednotky zařazené do příslušných kategorií.
1.
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku
v rozvaze v plném rozsahu
, kterou sestavují malé účetní jednotky s povinností auditu, střední a velké účetní jednotky:
aspigetpic?section=7&pictype=2&EagriUserAddr=0.0.0.0&Id=11786.jpg
V této rozvaze je samostatně uveden dlouhodo