Otázky a odpovědi: Dodatečné přiznání k daním z příjmů fyzických osob - změna uplatňování výdajů

Vydáno: 2 minuty čtení

V roce 2018 bylo podáno za fyzickou osobu daňové přiznání k dani z příjmu za rok 2017. V něm byl uplatněn výdajový paušál 80 % v nižším limitu. Dodatečně bylo zjištěno, že do daňového přiznání nebyly zahrnuty všechny příjmy za dané období. Je možné podat dodatečné přiznání a současně změnit způsob uplatnění výdajů na skutečné?

Otázky a odpovědi: Dodatečné přiznání k daním z příjmů fyzických osob - změna uplatňování výdajů
Ing.
Tereza
Köppelová,
daňový poradce společnosti Mazars s.r.o.
Uplatňování paušálních výdajů u příjmů ze samostatné činnosti řeší § 7 odst. 7 ZDP. Zde je jednoznačně řečeno, že způsob uplatnění výdajů podle tohoto odstavce nelze zpětně měnit. Poplatník tedy má povinnost podat dodatečné daňové přiznání a zahrnout do něj veškeré své zdanitelné příjmy, výdaje však musí ponechat paušální.
Judikát
1 Afs 123/2006 sice říká, že daňový subjekt, kterému vznikla povinnost podat dodatečné daňové přiznání na daň vyšší nebo daňovou ztrátu nižší, je oprávněn v dodatečném daňovém přiznání rovněž zvolit způsob uplatnění výdajů (tj. zda uplatní výdaje prokazatelně vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů, či uplatní výdaje paušální). Nicméně tento
judikát
se týká zdaňovacího období 2002, kdy ZDP ještě neobsahoval ustanovení, že způsob uplatnění výdajů v procentuální výši nelze zpětně měnit. Navíc
judikát
řešil opačnou situaci, tedy změnu skutečných výdajů na paušální. Tato změna obecně možná je. Potvrzuje to rovněž novější
judikát
9 Afs 204/2014.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů