Daň z přidané hodnoty při poskytování ubytování

Vydáno: 9 minut čtení

Generální finanční ředitelství vydalo 11. 10. 2017 Informaci k daňovému posouzení povinností poskytovatelů ubytovacích služeb. Důvodem je skutečnost, že v současné době je velice rozšířené poskytování ubytovací služby prostřednictvím internetových platforem. Jednou z nich je webová služba zprostředkující pronájem ubytování, kterou v roce 2008 založila společnost Airbnb Inc. v San Francisku.

Daň z přidané hodnoty při poskytování ubytování
Ing.
Zdeněk
Kuneš,
je odborníkem na DPH, pracuje pro společnost KODAP s. r. o. Liberec
Z hlediska zákona o dani z přidané hodnoty je důležité připomenout, že se pro účely zákona o DPH fyzická nebo právnická osoba, která samostatně uskutečňuje ekonomickou činnost, považuje za osobu povinnou k dani. Ekonomickou činností se mimo jiné rozumí soustavná činnost osob poskytujících služby. Podle zákona o DPH se za ekonomickou činnost považuje také soustavné využití hmotného majetku za účelem získání příjmů.