Zákon o dani z přidané hodnoty a nespolehlivá osoba

Vydáno: 10 minut čtení

Novelou zákona o DPH účinnou od 1. 7. 2017 byl v zákonu o DPH vedle institutu nespolehlivého plátce zaveden ještě institut nespolehlivé osoby. Cílem zavedení tohoto institutu nespolehlivé osoby je zamezit účelovému rušení registrace nespolehlivých plátců za účelem „očištění“ se a opětovnému návratu do stavu plátců.

Zákon o dani z přidané hodnoty a nespolehlivá osoba
Ing.
Zdeněk
Kuneš,
je odborníkem na DPH, pracuje pro společnost KODAP s. r. o. Liberec
Jako nespolehlivou osobu je také možno označit osobu, která není plátcem, pokud vykazuje srovnatelné společensky škodlivé jednání tak, aby v momentě vzniku plátcovství již měla označení nespolehlivého plátce.
Úpravou zákona o DPH došlo k tomu, že pokud se nespolehlivá osoba stane plátcem, stává se současně nespolehlivým plátcem. Pokud se stane nespolehlivá osoba nebo nespolehlivý plátce členem skupiny, stává se současně tato skupina nespolehlivým plátcem. Generální finanční ředitelství vydalo Informaci k aplikaci institutu nespolehlivé osoby a související problematiky podle zákona o dani z přidané hod