Novela zákona o pohřebnictví

Vydáno: 7 minut čtení

Novela zákona č. 256/2001 Sb. , o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „novela“), byla publikována ve Sbírce zákonů pod č. 193/2017 dne 10.7.2017. Účinnosti nabývá 1.9.2017.

Novela zákona o pohřebnictví
JUDr.
Klára
Naušová
je advokátkou, PKMK advokátní kancelář, s.r.o.
Tato novela přináší zejména změny v následujících oblastech:
a)
Nakládání s těly mrtvých dětí
b)
Nové povinnosti pohřebních služeb
c)
Práva a povinnosti obcí
d)
Dozor a přestupky