Zákaz kouření na pracovištích a v jiných prostorách

Vydáno: 7 minut čtení

Kouření na pracovišti je časté téma většiny zaměstnanců a zaměstnavatelů. Zaměříme-li se na chápaní pracovněprávních vztahů v širších souvislostech, pak kouření na pracovišti úzce souvisí i s politikou lidských zdrojů. Politika zaměstnavatele v této oblasti již delší dobu nezahrnuje pouze politiku odměňování a různých benefitů, řešení stížností zaměstnanců, povyšování zaměstnanců do vedoucích funkcí apod., ale zaměřuje se kromě jiného stále častěji právě na otázky spojené s kouřením v zaměstnání, posuzování limitů určitého omezování kuřáků ze strany zaměstnavatele, které jimi může být mnohdy vnímáno jako diskriminační, zatímco jinými zaměstnanci nekuřáky mohou být daná opatření naopak vnímána jako nedostatečná či dokonce pozitivně diskriminující kuřáky.

Zákaz kouření na pracovištích a v jiných prostorách
JUDr.
Eva
Benešová,
LL. M.,
advokátka, Nezkusilová - Benešová, advokátní kancelář
Zaměstnancům kuřákům se nejčastěji nelíbí, že místa určená ke kouření se nacházejí příliš daleko, nebo že čas strávený kouřením se jim nezapočítává do pracovní doby. Naopak zaměstnanci nekuřáci protestují proti tomu, aby byla místa ke kouření uvnitř budovy a kuřákům, kteří chodí častěji „na přestávku“, se tato doba neodečítala od pracovní doby, neboť ne v každé firmě platí pravidlo, že čas strávený kouřen&iacute