Implementace evropské směrnice proti vyhýbání se daňovým povinnostem

Vydáno: 5 minut čtení

Evropská směrnice proti vyhýbání se daňovým povinnostem (tzv. směrnice ATAD, Anti Tax-Avoidance Directive)1) byla schválena v červenci 2016. Implementační lhůta směrnice je stanovena do 31. prosince 2018, s výjimkou zdanění při odchodu ze země (exit tax), kde je lhůta o rok delší.

Implementace evropské směrnice proti vyhýbání se daňovým povinnostem
JUDr.
Roman
Pecháček,
je daňovým poradcem, WTS Alfery s.r.o.
V této souvislosti zveřejnilo Ministerstvo financí materiál k veřejné konzultaci2). Důvodem je, že některá ustanovení směrnice ATAD nabízejí pro implementaci více variant. Cílem ministerstva je podle jeho vlastních slov vybrat takovou variantu, která zajistí ochranu fiskáln